Vespa

Vespa

Vespan utgör en av frihetssymbolerna. Känslan att sätta sig på Vespan för en tur utåt Bjäre är obeskrivning. Att ta en tur ut till Stora Hult för ett bad blir en extra upplevelse när jag gör den med Vespan. Vespan har fört mig till Fyn i Danmark, men annars är det mest kortare turer.

Länkar

Här är några intressanta länkar som berättar mer om Vespa